Vučić ga nije mogao zaštititi! OSUĐEN VISOKI FUNKCIONER SNS!?

Bivši predsednik gradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić prekršio je zakon jer, nakon što mu je istekla javna funkcija, nije podneo izveštaj o imovini i prihodima.

Zakon o sprečavanju korupcije nalaže da lice kojem je prestala javna funkcija, u roku od 30 dana od dana prestanka javne funkcije, podnosi izveštaj o imovini i prihodima prema stanju na dan prestanka javne funkcije.

Izveštaj se podnosi Agenciji za sprečavanje korupcije.

Jovičiću se nalaže mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona o sprečavanju korupcije, piše u rešenju direktora Agencije za sprečavanje korupcije, piše Nova ekonomija.

Rešenje je objavljeno u Službenom glasniku.

Šta je utvrdila Agencija?

Agencija za sprečavanje korupcije je proverom službene evidencije podnetih izveštaja utvrdila da Aleksandar Jovičić, kojem je 26. jula 2021. godine prestala javna funkcija predsednika gradske opštine Palilula, nije podneo Izveštaj u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana prestanka javne funkcije.

Nakon što je utvrdila da izvešaj nije podnet, protiv Jovičića je pokrenut postupak u kojem je trebalo da se odluči o tome da li je povredio odredbe Zakona.

Obaveštenje o pokretanju postupka Jovičiću je uručeno 14. februara 2022. godine, na šta se on nije izjasnio.

U martu ove godine je Agencija utvrdila je da je Aleksandar Jovičić postupio suprotno Zakonu jer nije 30 dana od dana prestanka javne funkcije podneo Agenciji izveštaj.

Tada mu je izrečena mera opomene kojom je obavezan da u roku od osam dana od dana prijema rešenja podnese izveštaj sa stanjem na dan prestanka javne funkcije predsednika gradske opštine Palilula.

Navedeno Rešenje je Aleksandru Jovičiću dostavljeno 26. maja 2022. godine, objavljivanjem na oglasnoj tabli i na internet prezentaciji Agenciji, imajući u vidu da dostava na drugi način nije bila moguća, navodi se u rešenju.

Jovičić ni po izricanju mere opomene nije podneo zveštaj, niti je to učinio do dana donošenja ovog rešenja.

Da podsetimo, Aleksandar Jovičić je uhapšen u junu 2021, zajedno sa još sedam osoba, “zbog sumnje da su omogućili nelegalne građevinske radove u toj opštini”. Jovičić je negirao krivicu, tvrdio je da nikad nije dao nalog da se nelegalni objekti zaštite od rušenja za primljeni novac ili bez novca.

U pritvoru je proveo dva meseca, posle čega mu je određen kućni pritvor. Viši sud u Beogradu je u maju ove godine potvrdio optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Jovičića i još devet osoba, kojom se terete za zloupotrebe u vezi sa nelegalnom gradnjom.

Jovičić se optužnicom tereti za dva krivična dela trgovina uticajem u saizvršilaštvu, a za isto krivično delo optuženo je još osam osoba, dok se deveta tereti za delo zloupotreba službenog položaja.

Izvor: Slobodaonline.rs