VAŽNA VEST ZA GRAĐANE SRBIJE: Ovo je OSAM stvari zbog kojih možete PLATITI KAZNU I DO 150.000 DINARA

Sanitarni inspektor od sada može da napiše i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može odmah da isprazni diskoteku, salu za venčanja, kafiće i restorane ako se krše mere, i da ih zatvori na 72 sata

Tako će, prema izmenama zakona, koje su počele da važe do 150.000 dinara biti kažnjen svako ko slaže lekara da je zaražen ili krije bitne podatke, ko odbije da se leči ili pobegne iz karantina ili kućne izolacije. Još rigoroznija sankcija od čak 300.000 dinara očekuje sve firme i druga pravna lica ako ne budu primenjivali mere lične zaštite zaposlenih od koronavirusa i ako ne odrede osobu odgovornu za neposrednu primenu mera.

Između ostalog, u izmene je dodat pojam koronavirus među postojeće zarazne bolesti, ali i bliže pojašnjenje pojmova “kućna izolacija”, “samoizolacija”, “karantin”.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, obrazlažući predlog zakona pred poslanicima u Skupštini, rekao je da kažnjavanje nije cilj, ali da ovim odredbama država želi da zaštiti sve odgovorne građane Srbije koji poštuju mere.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Komunalni inspektori/policajci imaju ovlašćenja:

– da izdaju prekršajnog nalog

– da podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
– da nalože da se isprazni objekat odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera
– da zabrane obavljanje delatnosti u tom objektu odnosno prostoru dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, najduže na 72 sata

– Ovim Predlogom uobličava se pravni okvir za mere i procedure u kojem će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija i sprečiti veće negativne posledice. Izmenama zakona regulisano je da potvrda od epidemiologa bude dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne može da radi, a da mu pripada plata. Takođe, Vlada će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, da odluči o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni… – precizirao je Lončar.

Za kontrolu i sprovođenje svih ovih mera biće zadužene nadležne inspekcije, kao i Komunalna milicija, koja sada dobija odrešene ruke. Oni će moći da izdaju prekršajne naloge na licu mesta (ili takozvane mandatne kazne), da podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i da podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Izmenama zakona daje se i veće ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Prema predloženim izmenama zakona, sanitarni inspektor sada može napisati i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera (diskoteka, sala za venčanja, kafići, restorani, galerije…), kao i da zatvori objekat na tri dana.

KAZNE DO 300.000 DINARA
Kazne od 50.000 do 150.000 dinara:

– ko krije da je zaražen i lažira podatke za otkrivanje izvora i načina prenošenja zaraze
– ko odbije medicinska ispitivanja
– ko odbije lečenje, obavezan prevoz sanitetskim vozilom ili pobegne iz izolacije
– ko se na graničnom prelazu ne prijavi nadležnoj zdravstvenoj službi
– ko se u roku od 24 sata ne javi zavodu odnosno institutu za javno zdravlje radi praćenja svog zdravstvenog stanja
– ko se ne pridržava mere karantina
– ko odbije kućni karantin ili se ne pridržava mera kućnog karantina
– ko odbije obaveznu imunizaciju

Kazne za kršenje mera lične zaštite od zaraze:

5.000 DINARA

– ko odbija da nosi masku u za to predviđenim okolnostima (prevoz, posao, napolju…)
– ko krši zabranu okupljanja na otvorenom do 5 ljudi*
– ko krši zabranu okupljanja na zatvorenom do 5 ljudi
– prema aktuelnim merama Kriznog štaba

30.000 DINARA
fizičko lice odgovorno za primenu mera

50.000 DINARA
odgovorno lice

150.000 DINARA
preduzetnik

300.000 DINARA
pravno lice

Izvor: Srbijadanas