SUTRA SLAVIMO PETROVDAN: Pomolite se ovim rečima SVETIM APOSTOLIMA PETRU I PAVLU

Molitva svetim prvovrhovnim apostolima PETRU I PAVLU

O, Preslavni apostoli Petre i Pavle, vi ste sav evanđelski put od zemlje do neba nezadrživo prešli, jer vas na njemu ne mogaše zaustaviti, niti sa njega skrenuti: nikakva nevolja, nikakva muka, nikakva tuga, nikakva patnja, nikakvo stradanje, nikakvo gonjenje, nikakva pretnja, nikakva opasnost, nikakav strah.

Pomozite i nama grešnima da taj sveti put nepostiđeno pređemo i u Carstvo Nebesko uđemo. Radi Gospoda Hrista vi ste sve ostavili, ali ste zato Njega dobili, Njega — Jedinog istinitog Boga neba i zemlje, a sa Njim i sva bogatstva Njegova: Večnu Božansku Istinu, Večnu Božansku Pravdu, Večnu Božansku Ljubav, Večni Božanski Život.

Udelite i nama grešnima koju mrvicu od Njegove Božanske Istine, od Njegove Božanske Pravde, od Njegove Božanske Ljubavi, od Njegovog Božanskog Života, da bi od nas bezobzirce bežala svaka laž, svaka nepravda, svaka mržnja, svaka zloba, svaka pakost, svaka oholost.

O, pogledajte s neba na nas: evo, mi se valjamo u blatu grehova naših, i davimo u mulju strasti naših, — molimo vas: pružite nam milostivno svete ruke svoje, izvadite nas iz smrada našeg i povedite od zemlje ka nebu; izmolite nam od Gospoda pokajanje evanđelsko, ljubav evanđelsku, molitvu evanđelsku, post evanđelski, smirenost evanđelsku, dobrotu evanđelsku, milosrđe evanđelsko, trpljenje evanđelsko, sve vrline evanđelske, da bi te nebočežnjive vrline evanđelske božanskom silom što je u njima prenele duše naše sa zemlje na nebo, i mi, iako telom na zemlji, živeli dušom na nebu.

Mi znamo, i mi osećamo: svaki greh naš je vodenični kamen o vratu duše naše, i težinom svojom stalno nas vuče naniže, i odvući će nas u večno carstvo greha — pakao, ako nam vi, o sveti Prvoapostoli, ne priteknete u pomoć i ne oslobodite nas grehova naših, vodeničnih kamenova naših, koji nas potapaju u tamu.

O, bogomudri Prvoapostoli, vi sveti i nepogrešivi vođi i rukovodioci naši, molimo Vas i preklinjemo: vodite nas i rukovodite kroz ovaj svet i ovaj život, sveosvećujućom i sveprosvećujućom blagodaću vašom živeći u nama, moleći se u nama, ljubeći u nama, posteći u nama, misleći u nama, osećajući u nama, delajući u nama, tvoreći evanđelske zapovesti u nama, i tako nas mnogogrešne, nemoćne i slabe uvedite u Carstvo Nebesko, da bismo i ovde i tamo svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom svojom večito služili čudesnom i čudotvornom Gospodu i Spasitelju našem – Isusu Hristu, kome neka je i od nas preko vas hvala, čast i slava, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.