Ovom molitvom rasterajte lukave duhove: Izgovarajte ove moćne reči svakog dana, zlo će bežati od vas

Molitva svetome Jovanu Kronštatskom

O, sveti ugodniče Božji Jovane, pastiru slovenskoga stada Hristovoga!

Pogledaj na mnoge nemoći naše i na ubogost reči naših, pa sažalivši se na nas, od greha otupele i raslabljene, pomoli se Svemilostivom Spasu, Bogu slovenskih očajnika da nas izvede iz tame i beznađa u koje zapadosmo zaboravivši Njega, prečisto Jagnje Očevo, pogazivši zavete Njegove u dušama i umovima svojim!

Pomoli se, sveti Jovane Kronštatski, za sve Srbe: nekrštene – da se krste, krštene – da postanu pobožni, nevenčane – da se venčaju i u bračnom celomudriju požive, čuvajući plod utrobe svoje od zametka njegovoga.
Pomoli se za odlutale od Pravoslavne vere u jeresi, sekte i bezbožništvo, za one što se bave vračanjem i kod vračara odlaze – da ih Pastir Dobri u pustinji duhovnoj pronađe i sa radošću na rame Svoje uzme i u stado, krvlju Njegovom ubeljeno, vrati.

Pomeni sve grešnike da se pokaju: gordeljivce – da se smire pod svemoćnu desnicu Božju, halapljivce – da se nauče uzdržanju, srebroljupce – da postanu milosrdni, bludočince – da se vrate čednosti i čistoti, pušače, pijance i narkomane – da odustanu od poroka kome ropski služe.
I sve druge, grehom porobljene, namučene i razorene nauči pokajanju, na ispovest ih svetim molitvama uputivši.

Umoli prvosveštenika Crkve naše, Hrista Bogočoveka, da sobom nahrani pokajnike, sabrane oko svečasne Trpeze Njegove.

Pomeni, sveti Jovane, oče naš u Hristu i brate naš po veri i rodu slovenskome, sve one koji se bore za obnovu Obraza i Otačastva srpskog.

Zakloni ih molitvom od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, daj im u ruke svesilni mač pravde i ljubavi Božje i štit nebeske blagodati – da ih sila istine ukrepi u ispovedanju svetosavskoga predanja: Bog – Domaćin u vasioni, Kralj – Domaćin u državi, Otac – Domaćin u porodici.

Da nam Car Nebeski, tvorac Neba i zemlje, obnovi presto i vrati miropopmazanog monarha našeg, da nam blagoslovi dom i porodicu, oboženje, slogu i umnoženje, da svagda proslavljamo Boga, divnoga u svecima Svojim i prekrasnoga u tebi, Jovane, uteho naša, sada i svagda i u vekove vekova.

Amin.

Izvor: Srbija javlja / Foto: Printscreen