Ne dozvolite da vas strah parališe, STIMULIŠITE VAGUS! Ovaj post doktora Nestorovića obavezno morate pročitati!

Doktor Branimir Nestorović, koji je napustio Krizni štab za borbu protiv korone zbog neslaganja sa većinom kolega, ponovo je aktivirao svoj blog na kome piše o mnogim zanimljivim temama koje se tiču medicine, zdravlja i zdravog načina života.

Pisao sam o vagusu kada sam objašnjavao mehanizam delovanja sode bikarbone. Ali, pričao o ovom fascinantnom nervu se ovde ne zvršava. Mozak po klasičnoj podeli McLeana ima tri dela, reptilski (koji je odgovoran za reakcije koje su instinktivne, shodno vrsti), stari deo mozga sisara (odgovoran za emotivne reakcije) i koru velikog mozga (novi deo mozga, odgovoran za racionalno razmišljanje). Vagus kao nerv koji polazi od srži moždanog stabla, samim tim je degradiran u primitivnije delove mozga. Njegova funkcija je svedena na kabl koji provodi impulse iz mozga u periferne organe (srce, pluća i abdomen). Uprkos radovia hessa od pre više od pola veka, koji je ukazivao da je podela na centralni i periferni nervni sistem veštačka, da se radi o jednom jedinom isprepletanom, integrisanom sistemu. Stephen Progres je 2007 objavio rad u kome je predstavio novu teoriju, nazvanu „polivagalnom”. U njoj je pokazano kako su tri podsistema mozga primitivnijih vrsta očuvana i izražena u sisara. Ovi autonomni podsistemi su odgovorni za socijalnu komunikaciju (izraz lica, govor, slušanje), kretanje (reakcija beži ili bori se) ili imobilizaciju (pretvaranje da je životinja mrtva, sinkopa kod uzbuđenja).

Ova tri kola su kozistentna sa ingenioznom idejom Jacksona, koji je još u XIX veku pretpostavio da inhibicija viših nervnih struktura dovodi do povećane aktivnosti nižih delova. Iako se ova teorija odnosila prvenstveno na oštećenje mozga, ima svoje mesto u polivagalnoj teoriji. Kada je sredina sigurna, dominira aktivnost vagusa (usporava srčani rad, suzbija lučenje kortizola kao hormona stresa, smanjuje zapaljenski odgovor suzbijanjem lučenja citokina). Ovaj mehanizam je takođe odgovoran za regulaciju izraza lica. Izraz lica kod stresa ili u opuštenom stanju su regulisani tonusom vagusa. Stimulusi koji povećavaju osećaj sigurnosti aktiviraju evoluciono novija neuronska kola i povećavaju intelektualni potencijal jedinke. Suprotno se dešava kod signala opasnosti, aktiviraju se mehanizmi samoodržavanja.

Dobar primer polivagalne teorije je kod životinja lov lavice na gazele. One pasu sve dok ne vide lavicu kako trči prema njima. Tada ulaže svu snagu u beg (simpatički nervni sistem). Kada bude uhvaćenja, predaje se bez otpora (parasimpatički). Lavovi se često igraju oplenom, pre nego što ga ubiju. Ako je pažnja lavice na trenutak popustila, gazela skače i počinje da beži (simpatikus).

U mirnim vremenima, kada smo emotivno zdravi, povezujemo se na zdrav način sa drugim ljudima. Šetamo se, javljamo jedni drugima, smejemo se. Ovaj tip ponašanja se naziva ventralnom vagusnom reakcijom. Imuni system dobro funkcioniše, osećamo zadovoljstvo u životu, lice je opušteno. Dobro spavamo.

Lečenja ovakvih poremećaja je lako, osobe treba vratiti u zdravu socijalnu sredinu, sa zdravim odnosima između ljudi. Drugi način je suzbijanje straha meditacijom, jogom, različitim vežbama (one u svojoj osnovi imaju duboko disanje). Susannah Hay u svojoj doktorskoj disertaciji, pokazuje 2019 kako je drevna tehnika Gurjieffa imala izvanredne efekte. Možete pogledati izvanredan video Deepaka Chopre na ovu temu na linku.
Jedan od lakih načina stimulacije vahusa je glasno pevanje, a takođe i uzimanje sode bikarbone (o tome sam već pisao). Izlaganje hladnoći je takodje dobar način da se aktivitra ventralni vagusni odgvoor.

Dakle, ne dozvolite da vas strah parališe, stimulišite vagus.

Izvor: receptizadanas.com