KAD SE UJEDINI 7 KRSTOVA, STVARA SE SAVRŠEN ČVOR: Molitva uz brojanicu koja tera nečiste sile!

Molitva pomoću brojanica, koju su posebno negovali pravoslavni monasi, spada u jedan je od najstarijih načina molitve. Postoje velike i male brojanice. Male brojanice se obično sastoje iz 33 čvorića, a veće brojanice od po 50, 100 ili 300 čvorića.

Prema jednom starom predanju, bio je jedan monah koji je želeo da načini vunenu brojanicu da bi odbrojavao svoje molitve, ali đavo mu je stalno razvezivao čvoriće koje bi ispleo. Jednom mu se javio anđeo i naučio ga da plete čvorić koji se sastoji od sedam upletenih krstova. To je jedan od najkomplikovanijih čvorova na svetu. Ovakvu brojanicu đavo nije mogao da rasplete.

Brojanica se drži u levoj ruci lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo odbrojavajući svaku pojedinu molitvu jednim čvorićem.

Najčešća molitva kojom se molimo pomoću brojanice je Isusova molitva koja glasi:

„Gospode, Isuse Hriste, sine Božji, pomiluj me grešnoga!“

ili u kraćem obliku:

„Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me!“

Pored Isusove molitve uobičajeno je da se hrišćani mole i Presvetoj Bogorodici i svetiteljima i to na sledeći način:

Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga!

„Sveti (ime svetitelja) moli Boga za mene grešnoga!“

Pomoću brojanice možemo da se molimo za svoje bližnje, svoj narod i to tako što na prvom čvoriću brojanice izgovorimo sledeće reči:

„Gospode Isuse Hriste, pomiluj slugu (sluge, sluškinju, narod) svoga (ime ili više imena sa spiska)“.