JUTRARNJA MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI: Za napredak, sreću i duhovno zdravlje

Praznovanje ikone „Dostojno jest“ i čuda koje se desilo pred njom u vreme patrijarha Nikole Hrisoverga (983-996). To čudo sastoji se u ovome: Jedne noći monah čitao kanon Bogorodici i pevao, Čestnjejšuju u keliji manastira Pantokratora zvanoj sada „Dostojno jest“. Starac njegov beše otišao na Kareju. Najedanput se javi u crkvi čovek i poče pevati: Dostojno jest.

Ta pesma bila je dotle nepoznata u crkvi. Monah čuvši tu pesmu, bude sav uzbuđen, kako zbog sadržaja, tako i zbog divnog nebesnog pojanja. „Kod nas ovako pevaju,“ rekne stranac monahu. Htedne monah da ima tu pesmu napisanu i donese jednu ploču, na kojoj stranac prstom ispisa pesmu kao po vosku. I najednom ga nestane. Taj stranac bio je arhangel Gavril. Ploča ona preneta je u Carigrad, a pesma i do danas ostala u crkvi.

Pored ovog predivnog praznika danas je i prvi dan posta. Posvećen je apostolima Petru i Pavlu i nije strogi post. Ako niste krenuli od jutros, ako ste se čak omrsili, nije kasno da počnete i ove tri nedelje (ili bar jednu) postite.

Pomolite se majci Božijoj i verujte u čuda. Sve su nam zabranili, sve mogu da nam zabrane, sem da verujemo.