JEZDIĆ OČITAO LEKCIJU NOVINARKI: Pitanje je bilo o Lečiću

Novinarka je pitala Jezdića o slučaju kada je u pitanju Lečić i Jezda je imao

sjajan odgovor!

“Pređite na sledeće pitanje! Jel sam ja bio tamo, jel ste vi bili tamo? Hoćete

vi meni da kažete nešto o tome. Možda vi znate nešto što ja ne znam. Pređite na

sledeće pitanje”, rekao je Nenad Jezdić.

Pomenuo je Jezdić i duhovne apsekte.

“Svakome želim da izgura svoju istinu i neka svako radi svoj posao, rekla mi je

jedna duhovna figura”, dodao je Jezdić.

Izvor: Beogradskiportalrs