GRAĐANI OPREZ: Pojavili su se lažni dinari

U prvom tromesečju 2022. godine, u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan, otkriven je 1.300 komad falsifikovanih novčanica gotovog novca, objavila je Narodna banka Srbije.

Među otkrivenim lažnjacima najzastupljeniji su dinarski falsifikati – 1.061 komada. U njihovoj strukturi najviše je falsifikovanih novčanica apoena od 2.000 dinara (84,83%), 1.000 dinara (8,86%) i 500 dinara (5,56%).

– Ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca s gotovim novcem u opticaju, uočava se da je na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno 2,16 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, odnosno na milijardu dinara u opticaju otkriven je 5.568,71 dinar falsifikovanog novca – navedeno je u Izveštaju NBS o otkrivenim falsifikovanim novčanicama za period januar-mart 2022.

U posmatranom periodu u postupku ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikovane, otkriveno je 239 komada falsifikovanih deviza.

Konkretno, otkriveno je 140 komada falsifikovanih novčanica evra, od čega najviše apoena od 50 i 100, kao i tri komada falsifikata američkog dolara u apoenu od 100. Inače, tokom godina, primetno je da je među falsifikovanim novčanicama američkih dolara dominantno učešće apoena od 100 dolara.

Takođe, u posmatranom periodu okriveno je i 96 komada falsifikovanih novčanica hrvatskih kuna.

– Od ukupno 4.744.183,27 dinara, kolika je dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, može se videti da je dominantan udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica domaće valute, i to u iznosu od 1.958.600 dinara (41,28%), zatim ostalih valuta (hrvatskih kuna) u iznosu od 1.495.372,80 dinara (31,52%), evra u iznosu od 1.257.680 dinara (26,51%) i američkog dolara u iznosu od 32.530,47 dinara (0,69%) – navedeno je u izveštaju NBS.

Izvor: Srbijadanas.com