DA LI SVAKO OD NAS KRIJE NEŠTO NA ISPOVESTI? Velika tajna koja se ne govori nikome

Mnogo ljudi ima svoju tajnu koji ne zna skoro niko. Mi ljudi smo skloni grehu, ali tada ne mislimo šta će biti posle, šta će se desiti.

Kaže jedan starac da čovek kada greši ne razmišlja mnogo, kao plod smokve koji dok jedeš je sladak, a posle kada ga progutamo postane gorak. Vrlo gorak.

Ako te nije bila sramota grešiš, zašto te je sramota da ispovedaš to? Ne bi trebali da imamo skrivene grehe, velike tajne jer to je ono što ostaje u čoveku i prosto ga vuče unazad.

Sve što imate na srcu recite svom svešteniku, kaže se u svetom Pismu „Sve što razrešite na zemlji, biće razrešeno i na nebu“, mi se dakle ne ispovedamo svešteniku, nego Gospodu. U to ako verujemo, onda ćemo reći sve što imamo.

Tada čovek kreće unapred i menja svoj život, pod uslovom da počinjeni greh više ne čini.