Ako mislite da niste na pravom putu čitajte ovu molitvu svakoga dana

Ove reči podsetiće vas na to šta je u životu zaista važno i daće vam smernice ako smatrate da niste na pravom putu!

“Bože, ne molim se za čuda i vizije, samo tražim snagu za svoje dane. Nauči me umetnosti sitnih koraka.

Učini me pametnim i snalažljivim, tako da mogu da dođem do važnih otkrića i iskustava u raznolikim danima.

Pomozi mi da koristim svoje vreme bolje. Pokaži mi kako da prosuđujem da li je nešto važno ili ne.

Molim se za moć discipline i umerenosti, ne samo da bih išao kroz svoj život, već da bih živeo razumno i da bih mogao da posmatram neočekivana zadovoljstva i dostignuća.

Čuvaj me od naivnog verovanja da sve u životu mora da ide glatko. Daj mi trezveno priznanje da su nam teškoće, neuspesi i promašaji dati od života samog da bi nas učinio zrelim i odraslim ljudima.